Witamy na stronie kursów CKZ2 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

 
Opis projektu

W ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków” – 2 edycja w Zespole Szkół Łączności organizujemy kursy dla uczniów szkół kształcących zawodowo.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Realizatorzy projektu : Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków oraz szkoły kształcące zawodowo znajdujące się na terenie gminy miejskiej Kraków.

 
Zdobądź nowe umiejętności, poszerz swoją wiedzę!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów realizowanych w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.

Na kursie poszerzysz swoją wiedzę oraz ugruntujesz posiadaną wcześniej.

Rozwiniesz swoje zainteresowania.

Poznasz nowe technologie.

Nauczysz się pracować w zespole.

Pożytecznie wykorzystasz czas - nie będziesz go "zabijać" trzymając smartfona w ręce.

 
Jakie są terminy kursów?

Terminy kursów ustalamy w zależności od możliwości grupy uczniów chętnych do udziału oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 
Ilu chętnych musi być aby kurs mógł się rozpocząć?

Każdy kurs organizowany jest dla 10 uczniów.

Jeżeli chętnych jest więcej, to o przyjęciu na kurs decyduje proces rekrutacji opisany w regulaminie.

Kryteriami branymi pod uwagę są: średnia ocen z przedmiotów zawodowych, frekwencja na zajęciach szkolnych, klasa (rocznik), uczestnictwo w innych kurszach w tym samym projekcie.

 
Ile trwa kurs?

Ilość godzin poszczególnych kursów możesz sprawdzić tutaj.

 
Czy można zrezygnować z kursu po rozpoczęciu zajęć?

Tak, można.

Jednak rezygancja blokuje możliwość uczestnictwa w innych kursach organizowanych w ramach tego projektu.