Dokumenty do kursów

 
Zanim złożysz dokumenty

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych – 2 edycja”.

Rozważnie wybieraj kursy – rezygnacja z uczestnictwa skutkuje wycofaniem z całego projektu. Krótko rzecz biorąc nie ma możliwości udziału w innych kursach.

Frekwencja na kursie poniżej 80% jest równoważna z rezygnacją.

 
Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz podając frekwencję oraz średnią ocen z przedmiotów zawodowych.

Jeżeli kurs startuje w I semestrze podaj dane za poprzednią klasę. Uczniowie klas pierwszych podają frekwencje i iśrednią ocen z klasy ósmej szkoły podstawowej.

Jeżeli kurs startuje w II semestrze podaj dane za I semestr.

Formularzu musi być wypełniony przed kursem i dostarczony do dyrektor Renaty Gołąb, dyrektora Artura Wardasa lub nauczyciela prowadzącego kurs.

 
Deklaracja, oświadczenie o danych osobowych i oświadczenie o braku udziału w innym projekcie

Dokumenty wydrukowane (najlepiej dwustronnie), wypełnione i podpisane przekaż nauczycielowi prowadzącemu kurs.

Data wypełnienia musi być datą rozpoczęcia kursu.

Jeżeli jesteś niepełnoletni - obowiązkowy jest podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów.

 
Dane osobowe

Dokument wydrukowany, wypełniony i podpisany przekaż nauczycielowi prowadzącemu kurs.

Data wypełnienia musi być datą rozpoczęcia kursu.

Musisz wypełnić pozycje od 1 do 18.

Jeżeli jesteś niepełnoletni - obowiązkowy jest podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów.